Rólunk!

TENCUT ZOLTÁN
Viharban Oltalom misszió alapítója.

A nevem Tencut Zoltán, a Viharban oltalom oldal és misszió alapítója. Már több, mint hét éve foglalkozom lelki gondozással, majdnem 15 éve fogadtam el az Urat személyes Megváltómnak. Nem szeretem magamat lelkipásztornak hívatni, mert egy az én, a mi Pásztorunk, az igaz Jézus Krisztus. Nem vagyok méltó arra, hogy eszközévé választott, csak az Ő nagy szeretete, kegyelme az, amely megragadott, kiragadott a tűzből és megújított a Szentlélek által. A legcsodálatosabb titulus, amit magaménak tudhatok: “Krisztus rabszolgája.” Végtelenszer jobb Krisztus rabszolgájaként élni, mint a nyomorult, bűnös, mulandó világ fejedelmeként.

Célom ezzel a weboldallal:

1. Elérni a keresztény embereket és oktatni őket, hogy bibliai alapokra építhessék fel (újjá) házasságukat.

2. Segíteni a keresztény közösségeket abban, hogy még hatékonyabban szolgáljanak a párkapcsolatban, házasságban élők felé.

3. Szeretnénk segítséget nyújtani a válságba került házaspároknak, hogy kijöhessenek győztesen a krízisből.

4. Szeretnénk segítséget nyújtani a keresztény egyedülállóknak, hogy milyen alapelvek mentén találják meg azt a személyt, akivel a kapcsolatuk kiteljesedhet a házasság szövetségében.

5. Szeretnénk segítséget nyújtani a keresztény jegyeseknek, hogy jó alapokra helyezhessék a házasságukat már a kezdetekben, és szeretnénk oktatni őket arra, hogy miként nézzenek szembe a házasság kihívásaival a helyes és építő módon.

A következő e-mail címre várom leveleidet: tencutzoltan@viharbanoltalom.hu

A Viharban oltalom misszióról!

Istentől kapott vízióm minél több magyarral megosztani Isten üzenetét napi szinten és segíteni őket a házasságukért folytatott harcban. Mivel magam is tapasztaltam Isten segítségét, megújító erejét házasságomban és személyes életemben, szeretném azt megosztani egyre több emberrel, hogy a házasságukban, életükben betölthessék küldetésüket és megízlelhessék milyen édes a jól működő házasság és Istennek alávetett élet “gyümölcse.”

ISTEN ÁLDJON MEG!

Kóstóld meg és lásd meg, hogy jó az Úr.

Szeretettel , Tencut Zoltán.