Küldetésünk

KÜLDETÉSÜNK:

Tencut Zoltán és Evódia

Ádáz harc zajlik a házasságokért, és hiszem, hogy ezt a harcot megnyerhetjük. Szeretnék segítséget és reményt adni az embereknek a házasságukért folytatott harcban.

SZERETNÉNK:

1. Elérni a keresztény embereket és oktatni őket, hogy bibliai alapokra építhessék fel (újjá) házasságukat.

2. Segíteni a keresztény közösségeket abban, hogy még hatékonyabban szolgáljanak a párkapcsolatban, házasságban élők felé.

3. Szeretnénk segítséget nyújtani a válságba került házaspároknak, hogy kijöhessenek győztesen a krízisből.

4. Szeretnénk segítséget nyújtani a keresztény egyedülállóknak, hogy milyen alapelvek mentén találják meg azt a személyt, akivel a kapcsolatuk kiteljesedhet a házasság szövetségében.

5. Szeretnénk segítséget nyújtani a keresztény jegyeseknek, hogy jó alapokra helyezhessék a házasságukat már a kezdetekben, és szeretnénk oktatni őket arra, hogy miként nézzenek szembe a házasság kihívásaival a helyes és építő módon.

ZOLTÁNRÓL ÉS EVÓDIÁRÓL

Zoltán már majdnem 9 év lelkigondozói tapasztalattal rendelkezik. Házasságuk első éveiben tapasztalták, hogy milyen szomorú úgy belevágni a házasság életre szóló kalandjába, hogy semmiféle felvilágosítással nem rendelkeznek a területen. Mire figyeljenek? Hogyan kezeljék a személyiségükből fakadó különbözőségeket, hogy az erősítse, gazdagítsa a kapcsolatukat? Hogyan tegyék az összecsiszolódás folyamatát zökkenőmentessé? Mikor jöjjön az első gyermek? Hogyan kezeljék a pénzügyeiket? stb. stb. Olyan kérdések, aminek köszönhetően a házasságuk első évei nem voltak zökkenőmentesek és csak fokozta a problémákat amikor olyan emberek könyvei kerültek a kezükbe vagy éppen olyan előadásokat hallgattak amelyeknek a szerzői ugyan híresek voltak, de a párkapcsolat, házasság terén csődöt mondtak. Ezek a híres “guruk” túl voltak már X-edik váláson és voltaképp arra akarták tanítani őket, hogy ők is azt az utat járják be, amelynek a végső következménye voltaképp a házasságuk szétesése lett volna. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy nem válás lett a nehézségek vége, hanem az, hogy felfedezték azokat az alapelveket amelyek tényleg fontosak ahhoz, hogy a házasságukban betöltsék rendeltetésüket, mint férj, feleség, szülők és érezzék annak minden áldását és örömét. Voltaképp ezután következett a házasságuknak a gyümölcsöző, kiteljesedő szakasza, és ekkor kapták azt a víziót, hogy más házaspároknak is segítsenek a házasságukért folytatott harcban. Egy év múlva már a 10. házassági évfordulójukat fogják ünnepelni. Azóta Zoltán és Evódia már több házaspárnak segített, hogy egy gyümölcsöző házasságot kezdjenek el építeni, amely bibliai alapelveken nyugszik, és egészséges családi életet, légkört eredményez.