Hogyan válhatsz Istennek tetsző családfővé?

Vannak férfiak, akik szép sikereket értek el a karrierjüket, vállalkozásukat tekintve, törekszenek arra, hogy őszintén és bibliai meggyőződésük szerint éljék életüket, de mégis tönkrement a házasságuk.

Egy ilyen férfi vallotta meg egyszer, hogy 10 év alatt két házasságot kötött és mindkettő válással ért véget. Ennek a férfinak rá kellett jönnie, hogy az egyik fő nehézsége, a feleség férjének való alárendeltségével kapcsolatos félreértelmezéseiből fakadt.

Emiatt (is) döntött úgy mindkét felesége a házasság bizonyos pontján, hogy összecsomagol és beadja a válókeresetet.

Természetesen nem ez volt az egyetlen probléma, de úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárult mindkét házasságának zátonyra futásához.

Isten valóban beszél nekünk arról, hogy az Ő terve szerint, a férj a család feje, vezetője.

 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.” Efézusi levél 5. fejezet 22-24. vers.

Sok keresztény férj követi el azt a hibát, hogy a fenti szavakat, a szövegkörnyezetükből kiragadja és emiatt teljesen tévesen értelmezi.

Egyes férjek talán lázadnak Isten rendelése ellen és úgy vélik, hogy ők nem születtek vezető típusnak ennél fogva pedig inkább felveszik a meleg és kényelmes „papucsot”.

Vezetőnek senki sem születik. Vezetővé válhatunk, jó vezetővé válni pedig folyamat.

Más férjek, éppen bizonytalanságuk és önértékelési, önbecsülési nehézségeik miatt döntenek úgy, hogy „kemény kézzel” fogják „vezetni” a feleségüket, családjukat. Ezek között vannak olyanok, akik meg vannak győződve arról, hogy vezéregyéniségek és születésüktől kezdve, pusztán nemiségükből adódóan felsőbbrendűek, de a valóságban teljesen helytelen elképzelésük van a családfői szerepükkel kapcsolatosan.

Családfőként nem az a dolgom, hogy minden egyes alkalommal, amikor a feleségemmel nézeteltérésünk van, felemlegessem neki az Efézusi levélben olvasható mondatokat és így próbáljam rávenni őt arra, hogy azt tegye, amit én szeretnék.

Férjként választhatód ezt a módszert is, de előre megmondom, hogy sok keserűségben, csalódottságban lesz részed.

Te magad fel tudnál nézni egy olyan vezetőre, aki a neki járó tiszteletet asztalcsapkodással akarná kikövetelni magának? Ugye nem?

Mi hát a helyes értelmezés a feleség alávetettségével kapcsolatosan?

Az Efézus 5-ben Isten egyáltalán nem arra utal, hogy a házasságban minden körülmények között csak a férj akarata valósuljon meg.

Csupán emlékezteti a keresztény feleséget, hogy tisztelettel viszonyuljon férjéhez, a keresztény férjet pedig emlékezteti arra, hogy a feleségüknek legfontosabb igénye, hogy a feltétel nélküli szeretet és elfogadás légkörében éljenek.

Egy önző, soviniszta férj mellett egy feleség érezni fogja, hogy szeretve, értékelve, megbecsülve van?

Természetesen házasként dönthetsz úgy, hogy figyelmen kívül hagyod Isten tanácsait, de ne csodálkozz rajta, ha a házasságod nem lesz örömteli és gyümölcsöző.

Értsd meg tehát, hogy először Krisztusnak kell férjnek és feleségnek is alávetnie életét ahhoz, hogy a házasságuk úgy működjön ahogyan Isten tervezte azt.

Isten a legnagyobb tekintély a világban, egyházban és a házasságban is. Ha nem vagyunk hajlandóak magunkat alávetni Isten parancsolatainak, sosem leszünk képesek úgy élni, szeretni, vezetni, ahogyan azt Isten elképzelte.

Családfőként tudom, hogy nem azt teszem, amit akarok, nem abba az irányba vezetem, a családom ahova akarom, hanem keresnem kell Isten vezetését, alá kell vetnem magam Istennek ahhoz, hogy a jó irányba haladhassunk családként.

A feleségem tudja, hogy vezetőként sokkal nagyobb a felelősségem és azt is tudja, hogy nem a saját akaratomat akarom rákényszeríteni, hanem szeretném azt, hogy Isten akarata, vezetése érvényesüljön a családi életünkben is.

Másodszor, Isten nem örül, ha lenézed vagy megbántod feleséged.

„ És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 1 Péter 3:7

Vannak férfiak, akik nem értik miért gyümölcstelen, sivár az imaéletük, holott az igazi akadály éppen az, hogy feleségükkel nem bánnak megfelelően.

A feleségem nemcsak egy nő, hanem Isten teremtménye és Isten gyermeke. Természetes hát, hogy Isten szeretné, hogy jól bánjak vele és szeressem őt.

Milyen az általános hangnemed a feleségeddel szemben? Szelíd, tiszteletteljes, bátorító? Esetleg flegma, indulatos, lenéző és túlzottan kritikus? A hangnemed és az általános viselkedésed a házastársaddal szemben, meg fogja határozni a házasságod minőségét is.

Harmadszor, tudnod kell, hogy nem tudod erőszakkal rávenni a feleséged, hogy alárendelje magát neked.

A legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha a feleséged nem bízik benned és nem akarja alávetni magát a vezetésednek, hogy újra és újra prédikálsz neki a rá vonatkozó bibliai passzusokról.

Nem azért vagy te a család papja, hogy a feleségednek papolj, és olyan dolgokat várj el tőle, amiket te magad nem teszel.

Hogyan szelídítheted meg tőled elidegenült feleségedet? Szeretettel. Nem szerelmes idézetekkel vagy versekkel, virággal, hanem cselekvő szeretettel.

Keresztény családfőként a vezetésed alapja a szolgálat legyen. Ha a feleséged úgy dönt, hogy nem veti alá magát Istentől kapott tekintélyednek, az már Isten és a feleséged dolga. Nem a te dolgod, hogy erőltesd, zsarold vagy büntesd ezért.

A Bibliában Isten sehol sem hatalmazza fel a férjet, hogy fegyelmezze bármilyen módon a feleségét. A szülő-gyermek kapcsolatban jelen lehet a nevelő fegyelmezés, de a férj és feleség egyenlő partnerek.

Negyedszer, a férj is alárendeléssel tartozik Istennek.

Férjként azt a feladatot kaptam Istentől, hogy: „.. úgy szeressem a feleségemet, ahogyan Krisztus szereti az egyházat.”

Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy az életét is odaadta érte. Ha a feleséged érzi, hogy az életed is képes lennél feláldozni érte, szerinted gondot fog neki okozni, hogy bízzon benned és alárendelje magát neked? Kétlem.

Krisztus szeretett minket, amikor mi nem szerettük Őt, önmagát adta értünk, amikor még nem is tudtunk Róla és lemondott arról, amit Ő szeretett volna azért, hogy megmentsen minket. Ha erre gondolok, férjként alázatra tanít, és arra ösztönöz, hogy törekedjek minél jobban alávetni magam Istennek. Ez az én érdekem és a családom, környezetem érdeke is.

Végül, a házasság célja a szeretet

Isten arra ösztönöz minket, hogy naponként mondjunk le a saját akaratunkról a feleségünk javára.

Vannak olyan döntések, amiket örömmel bízok a feleségemre, mert tudom, hogy jobb döntést fog hozni, mint én.

Milyen színű legyen hálószoba fala? Milyen étteremben menjünk? Hogyan rendezzük át a lakást? stb. stb.

Igyekezz a legjobbat adni magadból és nem a leggyengébbet. Gyönyörködj a mosolyában, mert ez azt jelenti, hogy érzi, szereted őt.

Amikor pedig nehéz döntéshez fogtok érkezni, a feleséged örömmel alá fogja vetni magát vezetésednek, mert tudni fogja, hogy számodra is az Isten vezetése a fontos és érezni fogja, hogy szereted őt annyira, hogy akár az életed is odaadnád érte.

És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* A hozzászóláshoz el kell fogadnod az adatvédelmi tájékoztatónkat.

*

Elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót!