A keresztény közösségek és a házasok támogatása

A házasság szövetségét és a családot nem egy eszes politikus, szociológus, pszichológus vagy filozófus alkotta meg, hanem maga a teremtő Isten.

Ő teremtette férfivá és nővé az embert és Ő tud a legtöbbet a házasság szövetségéről.

A társadalmak és a gyülekezetek, egyházak is családokból állnak. Éppen ezért fontos minden egyháznak, gyülekezetnek felkészülnie abban a tekintetben, hogy megfelelő támogatást és eszközöket tudjon nyújtani a családoknak. Párválasztás, jegyesség, házasságkötés, gyermeknevelés, válás. Ezek olyan dolgok, amik nagyon is jelen vannak az egyházakban is.

Azt is tapasztalom, hogy nagyon sok házaspár nem tudja, kihez fordulhatna, amikor komoly nehézségeket élnek meg családjukban, házasságukban.

Ezért is tartom fontosnak, hogy jelenlegi szolgálatunkat bővítsük, fejlesszük a jövőben. Ezáltal eszközöket adhatunk családok, gyülekezetek kezébe, hogy aktívabban és hatékonyabban bekapcsolódhassanak a párkapcsolattal, családdal kapcsolatos segítségnyújtásba.

Sok gyülekezet érzi, hogy a modern kor nagyon sok kihívást eredményezett a családot illetően, de nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá a segítségnyújtáshoz.

Jó kezdeményezés, hogy Februárban van egy hét, amikor az országban „házasság hete” rendezvénysorozatot hirdetünk, de önmagában kevés, hogy az egyházakon belüli válási statisztikák jobb képet mutassanak.

Keresztény vezetőként, emberként ösztönözd arra közösségedet, hogy több hangsúlyt helyezzenek a házasság, család kérdésére.

Ha megerősítjük a házasságokat, azzal megerősítjük a családokat.

Az erős alapokon álló családok erős alapokon álló közösségeket fognak alkotni. Erős keresztény közösségek pedig egy erős társadalmat fognak eredményezni és ez végső soron a társadalom minden tagjára jó hatással lesz.

Amikor a házasságok harmonikussá válnak és megszilárdulnak, az a társadalom minden szintjére jó hatással van. Amikor házasságok tönkremennek azt megsinylik szülők, gyerekek, nagyszülők. Ez pedig a társadalomra nemcsak gazdasága, de egyéb vonatkozásokban is negatív hatással van.

A házasságok támogatása egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a gyülekezet nyisson a társadalom felé

Feleségemmel fordult már hozzánk olyan házaspár, akiknek semmi köze nem volt Istenhez vagy a kereszténységhez, de érezték, hogy házasságuk komoly válságba került és segítségre volt szükségük.

Kiderült, hogy a legalapvetőbb dolgokkal sem voltak tisztában egy házasság harmonikus működésével kapcsolatosan, de amint rendszeresen beszélgetni kezdtünk velük és kezdték megérteni az alapelveket, majd alkalmazták őket, a házasságuk gyors javulást mutatott.

Azóta is időközönként feleségemnek jeleznek, hogy a házasságuk most mennyire más és mennyire örülnek ennek ők, a gyerekeik és egész családjuk.

Ha közösséged gyakorlati segítséget tud nyújtani egy nem elkötelezett keresztény családnak, sokkal nagyobb eséllyel fogják meglátogatni a közösségeteket és lesznek nyitottak meghallgatni a Krisztusról szóló örömhírt.

Elismeresem, hogy könnyebb a templom csilláron levő pókhálóval szemezgetni és azon gondolkodni, hogy vajon mikor fog egy új ember részt venni az istentiszteleten, de nem célravezetőbb.

Sok-sok család vár segítségre, szeretetre, valódi közösségre. Csak nem tudják hova, kihez fordulhatnának?

Ha a keresztény közösség nem ad válaszokat a párkacsolat, házasság kérdéseivel kapcsolatosan, majd ad rá a posztmodern világ. ( Éppen emiatt vérzik el sok amúgy könnyen menthető házasság.)

Krisztus követőiként kötelességünk támogatni a Krisztus központú házasságok létrejöttét és megerősödését.

Ennek része, hogy tanítjuk közösségeinket ezzel kapcsolatosan. Sokkal könnyebb tenni ezért, mint gondolnád. Csak el kell döntened, hogy keresztény emberként és keresztény közösségként megteszitek az első lépést.

Kezdhetitek azzal, hogy különböző csoportokat hoztok létre, hogy a párkapcsolat, család, házasság kérdését illetően tanítsatok.

Vasárnapi iskolás kisgyermekek szüleinek adhattok segítséget abban, miként mutassák be a házasságot, szexualitást gyermekeiknek a helyes módon?

Annyi impulzus éri a gyermekeket, hogy ezt már 6-10 éves korban el kell kezdeni.

Éppen ezért készítettük el első körben, a keresztény szexuális felvilágosítás segédletünket 6-10 éves korosztályt nevelő szülőknek. Ezzel lépésről-lépésre forgatókönyvet kapnak kézhez és csak az a dolguk, hogy a leckéket ismertessék a gyermekekkel.

Az info@viharbanoltalom.hu e-mail címen kérhetsz bővebb részleteket erről a tanfolyamról. A leveled tárgyában mindig tüntesd fel a tanfolyam nevét amely iránt érdeklődsz.

A jövőben terveink között szerepel, hogy 14 éven felüli gyermekeket nevelő szülők számára is létrehozunk ilyen segédletet.

Lehet egyedülálló fiatalok csoportja, ahol a pártalálás, udvarlás, jegyesség, házasság helyes alapjairól tanítjátok őket.

Házasok csoportja is rendkívül hasznos lehet, ahol a gyakorlati bátorításon és tanítások kívül egymással is kapcsolatot építhetnek a házaspárok. Hiszen „vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat.”

Önmagában bátorítás, amikor egy házaspár látja, hogy más párok is küszködtek, küszködnek hasonló problémákkal és hallhatják, hogy más házasok hogyan néztek szembe hasonló nehézségekkel.

Fektessetek be közösségként abba, hogy néhány önkéntest képeztek, hogy házassági tanácsadásban szolgáljanak.

Egy lelkipásztornak korlátozott ideje, energiája és erőforrásai vannak. Nem fog tudni egyedül minden egyes házaspárra időt szánni.

Akkor biztosan nem, ha jól végzi a feladatát. Ilyenkor egyre több házaspár fog megnyílni, segítséget kérni.

Az önkéntesek legyenek olyan házaspárok, akiknek harmonikus, szilárd házasságuk van, megbízhatóak és vállalják, hogy oktatják, támogatják és bátorítják a válságban levő párokat meghatározott ideig.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az önkénteseknek teológiai vagy pszichológiai titulust kell szerezniük. Csodás dolgok tudnak történni, amikor kis csoportokat egy egészséges családi háttérrel rendelkező keresztény férj és feleség vezet.

Szervezzetek különböző kapcsolatépítő alkalmakat házasoknak

Sok házaspárnak jelentene felüdülést egy néhány napos kiruccanás a gyermekeik nélkül, ahol csak a házasságuk megerősítésével foglalkozhatnának.

Évente egy-két ilyen alkalommal, konferenciával kapcsolatos erőfeszítések bőven kifizetődnek. A házasságok, családok kiegyensúlyozottabb lesznek, ráadásul közösségeteken kívüli házaspárokkal is kapcsolatot építhettek.

A közösség vezetője minden évben tartson egy tanítás sorozatot a házasságról, családról.

Folyamatosan tanítsatok a házasságról és meglátjátok, hogy nemcsak a házasságokra, de közösségetek látogatottságára is pozitív hatással lesztek ez által.

Készítsetek házassággal, családdal kapcsolatos segédanyagokat a családok számára.

Kezdjétek kicsiben és építkezzetek folyamatosan. Vannak ingyenes segédanyagok, vagy jelképes összegért megvásárolhatóak. Biztosítsátok, hogy ilyen jellegű könyvek, kiadványok elérhetőek legyenek közösségetek könyvtárában.

E-mailben, közösségi médiában és egyéb csatornákon hívjátok fel a figyelmet rendszeresen ezekre.

A családokba, házasságokba fektetve generációkra lehettek pozitív hatással és az Isten megdicsőülhet ebben a világban ezáltal is.

Mesébe illő házasság és a gondolatolvasás

Talán nem is tudatosult még benned, hogy a televízió, Internet és a különböző szerelmes mesék mennyire hatással vannak arra, hogy mit gondolsz a házasságról, szerelemről stb.

Ne érts félre! Nincs azzal semmi gond, ha kikapcsolódásként megnézel egy romantikus, könnyed vígjátékot, ami esetleg még tanulságos is.

Azt viszont meg kell értened, hogy az ilyen filmek, regények az emberek szórakoztatására születtek és nem a párkapcsolat-házasság témájában született oktatóanyagok.

A filmben megtörténik, hogy egyik fél szavak nélkül is olvas a partnere gondolataiban, de a valóságnak ehhez vajmi kevés köze van.

Ha elvárod házastársadtól, hogy olvasson a gondolataidban, azzal sok félreértésre, csalódásra és felesleges vitára adsz okot.

Volt már olyan, hogy azon gondolkodtál mi az, amit legszívesebben indulatosan elmondanál a házastársadnak, de ennek ellenére nem beszélted meg vele a dolgot?

Volt olyan, hogy csak különböző gesztusokkal próbáltad a tudtára adni, hogy valami nem tetszik neked? ( Szemforgatás, sóhaj, duzzogás stb.)

Volt olyan, hogy szóvá tetted házastársadnak, hogy tudnia kellett volna valamit úgy, hogy voltaképp nem is mondtad neki? Esetleg meg kellett volna tennie valamit úgy, hogy azt nem is kérted tőle?

Ha fentiek jellemzőek rád, akkor estél már abba a tévedésbe, hogy elvártad a társadtól olvasson a gondolataidban.

Én is estem ezekbe a hibákba és saját tapasztalatomból is mondhatom, hogy nem sok jó származik belőle.

Van olyan, hogy már be tudod fejezni házastársad mondatát. Ha egy mély és intim kapcsolat van közötted és házastársad között, akkor áldottnak mondhatod magad.

Ha viszont szeretnéd, ha a társad tudná pontosan mik az álmaid, vágyaid, elvárásaid stb. akkor ideje kimondanod a szeretet jegyében ezeket.

Ha mindketten ezt fogjátok gyakorolni, a házasságotokra nagyon jó hatással lesz.

Ha szeretnéd, hogy a házastársad segítsen neked valamiben? Mondd el neki mihamarabb. Duzzoghatsz is, mert az sokszor könnyebbnek tűnik rövidtávon, de meg fogja nehezíteni a dolgotokat hosszú távon.

Tanulj az én hibáimból. 🙂

Szerelem és házasság fogalma a 21. században

Napjainkban a társadalmi értelmezés szerint, a szerelem egy érzés, ami hírtelen megszáll minket és ugyanolyan hírtelen meg is szűnik. Ebből kiindulva eleve képtelenség valakit egy életen át szeretni, hiszen nem tehetünk, arról mikor leszünk valakibe szerelmesek és az ellen sem, hogy az érzés elillanjon. Csupán kémiai reakciók sorozata az egész.

Ha tényleg ilyen lenne a szerelem, akkor valóban értelmetlen lenne életen át tartó házassági szövetségről és szerelemről beszélni.

Az én olvasatomban, a fenti leírás nem szerelem, hanem belehabarodás vagy „belebolondulás” valakibe.

Isten a következőképpen határozza meg az igazi szeretetet, szerelmet:
„ A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.  Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” ( 1 Korintus 13:8)

Ezt a szerelmet szeretném megélni a házastársammal és nem holmi szeszélyes érzelmet, ami jön és megy éppen úgy, ahogyan az időjárás változik.

A legtöbb ember olyan szerelemre vágyik, amely egy egész életen át tart.

Hosszú lenne most kifejteni, hogy Isten hogyan alkotta meg a szeretetet és mit kell tennünk, hogy házasságunkban folyamatosan lobogjon a szerelem tüze.

Az viszont nagyon fontos, hogy elkötelezettség nélkül nem fogod átélni, hogy mit jelent az igazi szerelem.

Ha igazán és teljesen elkötelezed magad egy személy mellett és a neki tett ígéreted mellett, akkor kezd az igazi szerelem és intimitás kibontakozni közöttetek. Ezt semmilyen praktika vagy segédeszköz, technika nem tudja megadni vagy pótolni.

Amikor elkötelezed magad valami vagy valaki mellett, akkor annyi időt és erőfeszítést szentelsz az elköteleződésed tárgyának amennyi csak szükséges.

Szomorú látni, hogy olyan sok ember elkötelezettebb a munkájával vagy kedvtelésével kapcsolatosan, mint a saját családjával kapcsolatosan.

Amikor összeházasodunk valakivel, megfogadjuk, hogy egy életen át szeretni fogjuk őt, támogatni fogjuk őt és hűségesek maradunk hozzá minden körülmény között.

A gyereknevelésben a legtöbbeknél nincs gond az elköteleződéssel, hiszen elkötelezetten szeretjük gyermekeinket akkor is, amikor jól teljesítenek és akkor is, amikor nem.

Az igazi barátságban természetes, hogy elkötelezetten barátaink mellett vagyunk jó és rossz időben egyaránt.

Keresztényekként úgy mutatjuk ki Krisztus iránti elkötelezettségünket, hogy naponta időt szánunk imádkozásra, Bibliaolvasásra és törekszünk Isten szavához igazítani értékrendünket, cselekedeteinket.

Amikor életedben, házasságodban nehéz időszakot élsz meg, az érzelmeid könnyen változhatnak egyik percről a másikra.

Ha viszont elkötelezted magad döntéseddel házastársad és családod mellett, ez rendíthetetlenné tesz a nehéz időkben is.

Éppen ezért téves a világnak szerelemről alkotott elképzelése.

Nem választhatjuk meg, hogy milyen érzések futnak ár rajtunk, de megválaszthatjuk ki, mi iránt kötelezzük el magunkat.

Ez a házasság lényege. Két ember nemcsak érzelmeik alapján, hanem tudatos döntésük alapján elkötelezik magukat a házasság szövetségében.

Az ilyen házasság gyümölcsöző lesz. Szeresd hát elkötelezetten házastársadat.