Pornográfia: miért a legrosszabb alternatíva?

A jelenlegi vírushelyzetben, világszerte nyugtalanabbak, szorongóbbak az emberek. Ezt a nyugtalanságot, szorongást sokféleképpen próbálják az emberek oldani. Sajnálatos módon sok ember pornográfiába menekülve próbál kiszakadni a nyomasztó mindennapokból.
Néhány hónappal ezelőtt nagy visszhangja volt a sajtóban annak, hogy a világ egyik legnagyobb Internetes pornográf tartalom szolgáltatója ingyen hozzáférést adott minden felhasználójának néhány hétre, így „megkönnyítve” a családok otthon töltött idejét.
Tisztában vagyok vele, hogy az emberek és a házaspárok egy része úgy gondolja, hogy a pornográfia csak szórakoztató fantáziálás és éppen ezért teljesen ártalmatlan. A valóság azonban ennél jóval alattomosabb.
Egy felmérés szerint, az önmagukat kereszténynek valló férfiak 60 százaléka néz pornót legalább havonta egy alkalommal. A keresztény nők esetében ez 20 százalék.
Ahogyan a társadalmunk és az egyházaink egyre inkább elbagatellizálja a pornográfia problémáját, a statisztikák úgy fognak még rosszabb képet mutatni.
Sokféle statisztikát írhatnék most azzal kapcsolatosan, hogy egyénekre és házasságokra, párkapcsolatokra milyen káros hatással van a pornográfia.
Sokféle történetet írhatnék le olyan házaspárokról, akiknek a pornográfia megkeserítette az életét és tönkretette a családját.
Mivel sajnálatos módon a pornográfia egyre inkább elfogadott lesz keresztény körökben is, szeretnék inkább arról írni, hogy Isten miként vélekedik róla.
A pornográfia által okozta krízis napjainkra szintén világjárvánnyá nőtte ki magát és szeretném megtenni amit, tudok annak érdekében, hogy megszakítsam ezt az ördögi kört a Krisztus gyülekezetében.
Tragikus, hogy elég sok lelkipásztor, lelkimunkás teljesen néma marad, ha erről a veszélyről van szó, a Bibliában viszont aktuális és igaz tanítást találhatunk a pornográfiával kapcsolatosan is.
Tudtad például, hogy Isten gyűlöli a pornográfiát? Talán még az a gondolat is új a számodra, hogy van, amit Isten gyűlöl? Sokunknak nem biblikus képe van az Élő Istenről és talán úgy képzeljük el Őt, mint aki voltaképp mindig mindent megenged. Olyan, mint egy szobor, amit leteszünk a szobánk egy sarkába és sosem ideges, nincs véleménye és azt aggatunk rá, amit csak akarunk.
Talán épp azon gondolkozol: „Hogyan gyűlölhet egy Isten, aki maga a szeretet?”
Isten valóban szeretettel és kegyelemmel teljes. Ez igaz. A mi reménységünk és üdvösségünk Isten e két tulajdonságán múlik. Isten igazságos és ezért megbüntette a bűneinket a saját Fiában, Krisztusban, aki meghalt a bűneinkért a kereszten, hogy miután feltámadt, Isten az Ő szentségét tulajdonítva nekünk, megkegyelmezhessen. Éppen azért, mert Isten szeret minket, gyűlöl minden olyan dolgot, ami tönkre teheti a kapcsolatunkat Vele vagy embertársainkkal.
Íme, néhány példa, amit Isten a Biblián keresztül mond nekünk azokról a dolgokról, amiket gyűlöl:
Utálatos bálványokat: „ Előbb azonban kétszeresen megfizetek nekik bűnükért és vétkükért, mert meggyalázták országomat holt bálványaikkal, és tele lett örökségem utálatos szokásaikkal. Jeremiás 16:18”
 
Ha a szülők ártanak gyermekeiknek: „Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik tiszteletére, ami az ÚR előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették isteneiknek. 5 Mózes 12:31
 
A válást: „Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől – mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára – mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! Malakiás 2:16”
 
A bűnös fantáziálást: „a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, Példabeszédek 6:18
A szexuális erkölcstelenséget: „ De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”. Jelenések 21:8
 
A kéjvágyat: „ Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.”
Prostitúciót: Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! 1 Korintus 6:15
Sok más dologról is említést tesz a Biblia azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amiket Isten gyűlöl, de ezeket említem, mert közük van a pornográfiához.
A pornográfia utálatos bálványimádás, mert minden az, amiben úgy keressük a kielégülésünket, hogy Istentől elszakadunk, Isten ellen lázadunk.
A pornográfia közvetetten és közvetve is ártunk gyermekeinknek azáltal, hogy a családunk széthullik, azáltal, hogy felhasználói vagyunk egy olyan ipar termékeinek, amely hozzájárul a nők és kiskorúak kizsákmányolásához is stb.
A pornográfia utálatos Isten előtt, mert sok váláshoz hozzájárul.
A pornográfiát gyűlöli Isten, mert bűnös fantáziálást eredményez a néző elméjében.
A pornográfia voltaképp a szexuális erkölcstelenség népszerűsítése.
A pornográfia alapja és hajtóereje a kéjvágy.
A pornográfia voltaképp a prostitúció egy formája, hiszen a benne szereplőknek fizetnek azért, hogy szexuális kapcsolatba lépjenek más emberekkel, hogy a felvételeket eladhassák olyanoknak, akik szexuális szórakoztatásra igényt tartanak.
A pornográfia tehát fájdalmat okoz Istennek azért, mert fájdalmat okoz Isten gyermekeinek.
Nem csoda, ha a világban éltetik az efféle erkölcstelenséget, de a keresztény egyházaknak fel kell emelniük szavukat ez ellen.
Ha minden egyes Krisztus követő nemet mond a pornó igénybevételére, azzal csapást mérhetünk erre a pusztító iparra, amely hozzájárul az emberkereskedelem és egyéb ártalmas problémák súlyosbodásához.
Ezzel ugyanakkor a saját szívednek, otthonodnak is gyógyulást nyerhetsz. Ha jelenleg is a pornográfia csapdájában élsz, tudd meg, hogy van megoldás. Nem kell tovább így élned.
A fentiek nem csupán az én szavaim, hanem Isten véleménye is. Engedd, hogy életedben az Istené legyen az utolsó szó. Ő telve van kegyelemmel és irgalommal, meg akar szabadítani téged.