Pornográfia: miért a legrosszabb alternatíva?

A jelenlegi vírushelyzetben, világszerte nyugtalanabbak, szorongóbbak az emberek. Ezt a nyugtalanságot, szorongást sokféleképpen próbálják az emberek oldani. Sajnálatos módon sok ember pornográfiába menekülve próbál kiszakadni a nyomasztó mindennapokból.
Néhány hónappal ezelőtt nagy visszhangja volt a sajtóban annak, hogy a világ egyik legnagyobb Internetes pornográf tartalom szolgáltatója ingyen hozzáférést adott minden felhasználójának néhány hétre, így „megkönnyítve” a családok otthon töltött idejét.
Tisztában vagyok vele, hogy az emberek és a házaspárok egy része úgy gondolja, hogy a pornográfia csak szórakoztató fantáziálás és éppen ezért teljesen ártalmatlan. A valóság azonban ennél jóval alattomosabb.
Egy felmérés szerint, az önmagukat kereszténynek valló férfiak 60 százaléka néz pornót legalább havonta egy alkalommal. A keresztény nők esetében ez 20 százalék.
Ahogyan a társadalmunk és az egyházaink egyre inkább elbagatellizálja a pornográfia problémáját, a statisztikák úgy fognak még rosszabb képet mutatni.
Sokféle statisztikát írhatnék most azzal kapcsolatosan, hogy egyénekre és házasságokra, párkapcsolatokra milyen káros hatással van a pornográfia.
Sokféle történetet írhatnék le olyan házaspárokról, akiknek a pornográfia megkeserítette az életét és tönkretette a családját.
Mivel sajnálatos módon a pornográfia egyre inkább elfogadott lesz keresztény körökben is, szeretnék inkább arról írni, hogy Isten miként vélekedik róla.
A pornográfia által okozta krízis napjainkra szintén világjárvánnyá nőtte ki magát és szeretném megtenni amit, tudok annak érdekében, hogy megszakítsam ezt az ördögi kört a Krisztus gyülekezetében.
Tragikus, hogy elég sok lelkipásztor, lelkimunkás teljesen néma marad, ha erről a veszélyről van szó, a Bibliában viszont aktuális és igaz tanítást találhatunk a pornográfiával kapcsolatosan is.
Tudtad például, hogy Isten gyűlöli a pornográfiát? Talán még az a gondolat is új a számodra, hogy van, amit Isten gyűlöl? Sokunknak nem biblikus képe van az Élő Istenről és talán úgy képzeljük el Őt, mint aki voltaképp mindig mindent megenged. Olyan, mint egy szobor, amit leteszünk a szobánk egy sarkába és sosem ideges, nincs véleménye és azt aggatunk rá, amit csak akarunk.
Talán épp azon gondolkozol: „Hogyan gyűlölhet egy Isten, aki maga a szeretet?”
Isten valóban szeretettel és kegyelemmel teljes. Ez igaz. A mi reménységünk és üdvösségünk Isten e két tulajdonságán múlik. Isten igazságos és ezért megbüntette a bűneinket a saját Fiában, Krisztusban, aki meghalt a bűneinkért a kereszten, hogy miután feltámadt, Isten az Ő szentségét tulajdonítva nekünk, megkegyelmezhessen. Éppen azért, mert Isten szeret minket, gyűlöl minden olyan dolgot, ami tönkre teheti a kapcsolatunkat Vele vagy embertársainkkal.
Íme, néhány példa, amit Isten a Biblián keresztül mond nekünk azokról a dolgokról, amiket gyűlöl:
Utálatos bálványokat: „ Előbb azonban kétszeresen megfizetek nekik bűnükért és vétkükért, mert meggyalázták országomat holt bálványaikkal, és tele lett örökségem utálatos szokásaikkal. Jeremiás 16:18”
 
Ha a szülők ártanak gyermekeiknek: „Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik tiszteletére, ami az ÚR előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették isteneiknek. 5 Mózes 12:31
 
A válást: „Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől – mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára – mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! Malakiás 2:16”
 
A bűnös fantáziálást: „a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, Példabeszédek 6:18
A szexuális erkölcstelenséget: „ De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”. Jelenések 21:8
 
A kéjvágyat: „ Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.”
Prostitúciót: Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! 1 Korintus 6:15
Sok más dologról is említést tesz a Biblia azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amiket Isten gyűlöl, de ezeket említem, mert közük van a pornográfiához.
A pornográfia utálatos bálványimádás, mert minden az, amiben úgy keressük a kielégülésünket, hogy Istentől elszakadunk, Isten ellen lázadunk.
A pornográfia közvetetten és közvetve is ártunk gyermekeinknek azáltal, hogy a családunk széthullik, azáltal, hogy felhasználói vagyunk egy olyan ipar termékeinek, amely hozzájárul a nők és kiskorúak kizsákmányolásához is stb.
A pornográfia utálatos Isten előtt, mert sok váláshoz hozzájárul.
A pornográfiát gyűlöli Isten, mert bűnös fantáziálást eredményez a néző elméjében.
A pornográfia voltaképp a szexuális erkölcstelenség népszerűsítése.
A pornográfia alapja és hajtóereje a kéjvágy.
A pornográfia voltaképp a prostitúció egy formája, hiszen a benne szereplőknek fizetnek azért, hogy szexuális kapcsolatba lépjenek más emberekkel, hogy a felvételeket eladhassák olyanoknak, akik szexuális szórakoztatásra igényt tartanak.
A pornográfia tehát fájdalmat okoz Istennek azért, mert fájdalmat okoz Isten gyermekeinek.
Nem csoda, ha a világban éltetik az efféle erkölcstelenséget, de a keresztény egyházaknak fel kell emelniük szavukat ez ellen.
Ha minden egyes Krisztus követő nemet mond a pornó igénybevételére, azzal csapást mérhetünk erre a pusztító iparra, amely hozzájárul az emberkereskedelem és egyéb ártalmas problémák súlyosbodásához.
Ezzel ugyanakkor a saját szívednek, otthonodnak is gyógyulást nyerhetsz. Ha jelenleg is a pornográfia csapdájában élsz, tudd meg, hogy van megoldás. Nem kell tovább így élned.
A fentiek nem csupán az én szavaim, hanem Isten véleménye is. Engedd, hogy életedben az Istené legyen az utolsó szó. Ő telve van kegyelemmel és irgalommal, meg akar szabadítani téged.
 

Amit tudnod kell anyósoddal, apósoddal kapcsolatban!

Világviszonylatban zátonyra futott házasfelek százezrei nevezték meg válóokként az anyósukat és/vagy apósukat.

Sok-sok feleséggel találkoztam, már akik úgy érezték, hogy falba ütköztek a házasságukat illetően. Ezek a nők rendszerint dicsérik a házasságukat és elmondják, hogy minden jól megy kivéve egy területet: az anyósával, apósával való kapcsolat. Ezen feleségek gyakran panaszkodnak azért is, mert nem tartják helyesnek a férjük és a szülei közötti viszonyt. Vannak esetek, amikor ez a panasz igenis valós. Vannak férjek, akik úgymond félretaszítják feleségüket, amikor az édesanyjuk feltűnik a színen és az édesanyjuk vágyai, kívánságai, véleménye a feleségük vágyai, kívánságai, véleménye elé kerülnek.  Emiatt gyakran felbátorodik az anyós és kritizálni kezdi a menyét szinte mindennel kapcsolatosan: nem jól vezeti a háztartást, hogyan öltözködik, hogyan neveli a gyermekeit, hogyan reagál a férje vágyaira, szükségleteire. Itt most olyan feleségekről írok, akik szeretnének jó kapcsolatban lenni az anyósukkal, apósukkal, de ez voltaképp azért nem lehetséges, mert érzik, hogy az anyósuk nem fogadja el őket. A két nő kapcsolatára éppen ezért a negativitás és a gyakori konfliktusok nyomják rá bélyegjüket. Az ilyen helyzetben levő feleségek egytől-egyig úgy érzik, hogy tiszteletlenül bánnak velük, manipulálni próbálják őket és arra kényszerülnek, hogy az anyósuk árnyékában éljenek. A legjobban viszont az fáj e feleségeknek, hogy a férjük nem áll ki mellettük.

Egészségtelen kapcsolata lehet egy feleségnek is a szüleivel. Erre is láttam már példákat. A feleség, aki nem akar szembenézni a házassággal járó feladataival, felelősségével, gyakran „szökik” haza anyukájához, apukájához hogy elpanaszolja milyen csúnya fiú is az ő férje. Némely szülők sajnos ilyenkor bölcstelenül kapnak az alkalmon és igyekezek mindent megtenni, hogy a lányuk előtt ők is befeketítsék, a vejüket ezzel pedig komoly válságba sodorják a házasságukat. Talán hihetetlen a számodra, de olyan feleséggel is találkoztam már, aki házasságkötése után beosztást készített arról, hogy mennyi időt fog a férjével tölteni és mennyit a szüleivel. Néhány hetet az édesanyjával és édesapjával élt majd néhány hetet a férjével. Nem lett belőlük minta házaspár.

Házaspárként igenis tegyünk, meg amit tudunk annak érdekében, hogy kifejezzük szeretetünket és tiszteletünket a kibővült családunk felé, de azt sosem a házasságunk kárára tegyük.

A szüleidnek meg kell érteniük, hogy már nem az ő felelősségük titeket vagy a házasságotokat irányítani, nevelni.

Szükséged van az ő tanácsukra, amikor azt kéritek, támogatásukra, bátorításukra, de meg kell tanulniuk tisztelni a házastársadat, házasságodat és a magánélethez való jogotokat.

Mit tehetsz, ha ezt mégsem akarják tudomásul venni? Hagynod kell, hogy aláaknázzák a házastársaddal való kapcsolatodat, házasságodat? Nem.

 1. A házastársadat soha ne hozd olyan helyzetbe, hogy versenyeznie kelljen a szüleiddel a te szeretetedért, figyelmedért, nagyrabecsülésedért.

Talán férjként tehetetlennek érzed magad, mert úgy gondolod édesanyád is egy felnőtt nő, akinek nem szabhatod, meg hogyan érezzen a feleségeddel kapcsolatosan és hogyan viszonyuljon hozzá.

Ez viszont egy olyan probléma, amiről beszélned kell az érintettekkel. Az édesanyádnak, szüleidnek világos határt kell húznod és tisztelettel megkérned őket, hogy hagyják abba a passzív-agresszív megnyilvánulásokat a feleségedet illetően. Ha szükséges mondd meg neki, hogy vagy tisztelettel beszél a házastársadról a jelenlétedben, vagy azonnal lezárod a beszélgetést.

Mondd ezt szelíden, tisztelettudóan, de fogalmazz világosan. Egy ilyen beszélgetés nem könnyű, mert érzelmileg felfokozott állapotban vagyunk, amikor a családunkról van szó. Éppen ezért kell sort keríteni a beszélgetésre ameddig el nem mérgesednek a dolgok. Sok házasság ment rá arra, hogy ezekre a beszélgetésekre sosem került sor. Lehet jó házasságod és jó kapcsolatod a szüleiddel is, de tudd mi a helyes fontossági sorrend.

Máshogyan szereted a feleségedet és máshogyan az édesanyádat. Szóval voltaképp nem kell versenyezniük a szeretetedért, de a feleségeddel való kapcsolatod legyen az édesanyáddal, édesapáddal való kapcsolatod előtt és akkor minden rendben lesz ezen a téren.

2. Vedd tudomásul, hogy amikor megházasodtál a szüleiddel való kapcsolatod átalakult.

Miután megházasodtál, a fontossági sorrendben legyen Isten az első helyen, majd a házastársad, utána a gyermekeid (ha vannak gyermekeid), utána a szüleid és utána lehet szó mindenki másról.

Ezt nem mi találtuk ki, ez Isten rendje, utasítása, ha szeretnénk harmonikus házasságot, családi kapcsolatokat:

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”    ( 1 Mózes 2:24)

3. Az egység alapvető a házasságod jóllétét tekintve!

Csak akkor beszélhetsz egységről, ha készen állsz házastársaddal egybeolvadni. Férj és feleség esetében létfontosságú, hogy összhangban legyenek érzelmileg, fizikálisan, lelkileg és céljaikat illetően is.

Ez csak akkor valósulhat meg, hogy tudod, hogy szeretheted a házastársadat és szeretheted ugyanakkor a szüleidet is. Nem kell két tűz között élnek.

A szüleid mindig is részei lesznek életednek, de talán nehezebb lesz kiengedni kezükből a túlzó irányítást. Légy ott és szelíden emlékeztesd őket a fenti igazságra.

Életünk többi területén is igyekezzünk a helyes egyensúlyra és beszélgessünk erről házastársunkkal is. Nem jó dolog, ha a munkánkat rendszeresen a házastársunkkal való kapcsolatunk elé helyezzük. Isten nem szeretné, hogy olyasmit tegyünk, amivel a családunkat, házasságunkat károsítjuk meg. Hiszen a családunk az Istentől kapott elsődleges szolgálati helyünk.

 Ha van anyósod, apósod, akkor fejezd ki irántuk is helyes módon a nagyrabecsülésedet, szeretetedet.

Segítség! A házastársam nem gyakorló keresztény!

Isten beszéde, a Biblia alapján három esetben állhat fenn a nem keresztény házastárssal együttélés.

Egyik eset az, amikor mindkét fél nem gyakorló keresztény, Istent nem ismerő volt, de időközben egyikük hitre, bűnbánatra jutott és elkötelezte magát Isten követése, a keresztény életvitel mellett. A házastársa viszont megmaradt a régi állapotában.

A másik lehetőség az, amikor egy elkötelezett keresztény összeházasodik egy másik elkötelezett kereszténnyel, de időközben az egyik fél elveszíti a hitét, és többé nem akar Isten rendelései szerint élni.

A harmadik lehetőség az, amikor egy önmagát elkötelezett kereszténynek valló személy tudja, hogy a jövendőbeli házastársa nem keresztény és azt is tudja, hogy Isten óva int az ilyen házasságtól, de ennek ellenére házasságra lép az illetővel majd viseli ennek a lázadásnak minden fájdalmát és következményét.

A kérdés tehát az, hogy mit tehetsz, ha a házastársad nem osztja az Isten követésével kapcsolatos értékrendedet?

Hogyan tiszteld Istent, ha a házastársad nem tiszteli Őt? Hogyan tiszteld a házastársadat, ha a házastársad az Isten ellen lázadó életmódot folytat és ezzel fájdalmat okoz a környezetének is?

Sok családban a családfő szabja meg azt, hogy a család milyen elveket követ. Ezért van sok olyan feleség, aki úgy érzi két tűz között él: szeretné szeretni Istent és hűségesnek lenni Hozzá, de szeretné a férje iránt is kifejezni szeretetét.

A bibliai időkben a nők helyzete sokkal nehezebb volt, mint manapság. A törvény a férfinek sokkal nagyobb jogokat és lehetőségeket biztosított. Egy nő nem szavazhatott, nem illette meg a tulajdonhoz való jog, nem tanúskodhatott bíróság előtt. A statisztikákat nézve, ha egy hívő feleség férje ritkábban tér meg, mint egy hívő férjnek a hitetlen felesége. Ez már az első gyülekezet esetében is így volt. Nem véletlenül foglalkozott Péter apostol a levelében ezzel a problémával is. A keresztény feleségek megoldást kerestek olyan helyzetre, amikor a férjük ugyan ismerte Isten beszédét, rendelését, de nem engedelmeskedett annak. Ezek az asszonyok, akiknek a férjeik hallották ugyan a Krisztusról szóló örömhírt, de elutasították azt, azon gondolkodtak, hogyan lehetnének hatással a férjük életére?

Arra rájöttek, hogy újra és újra emlegetni a férjüknek Isten azon szavát, ami ellen a férjük lázadt, csak még nagyobb megosztottságot és feszültséget eredményez, sőt annak a veszélye is fenyegette őket, hogy a férjük fizikai erőszakkal is megtorolja az igyekezetüket. ( Abban az időben sajnos ez is elfogadott és hétköznapi dolognak számított). A válás azért nem volt opció a számukra, mert anyagi és jogi értelemben egy férfi nélküli nő borzasztóan kiszolgáltatottá vált volna, arról nem is beszélve, hogy az akkori jogi viszonyok között a gyerekeket mindig az apának ítélték. Tehát ha feleség, ha válni akart, szembe kellett nézzen gyermekei elvesztésével is.

Mit tanácsolt ezen asszonyoknak Péter apostol által a Szentlélek?

„ Asszonyok, ti is ugyanígy fogadjátok el a férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik! Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik az Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanotok, az fogja meggyőzni a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek.” ( Péter első levele 3:1-2. vers)

Péter az akkori keresztény nőknek, akik sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint a legtöbb nőnapjainkban, a következőket tanácsolta:

 1. Ha a házastársad nem az Isten tekintélye alatt él, akkor fordulj Isten felé, Aki a legnagyobb tekintély feletted, a férjed és az egész világ felett. Bárhogyan is élne a házastársad, határozd el, hogy te Isten szavához: a Bibliához fogod szabni az életed, értékrended és folyamatosan imádkozol azért, hogy Isten változtassa meg a házastársad szívét.
 2. Ha szeretnél Krisztusról beszélni, vedd tudomásul, hogy a legfontosabb eszközöd a jellemed és elsősorban a házastársad és gyermekeid felé kell megélned a Krisztusról szóló tanúságtételed. Ha elkezdjük úgy szeretni házastársunkat, ahogyan Krisztus szeret minket, idővel, az Istennel való kapcsolatunkat áldásként fogják értékelni és pozitívan fogják megítélni a keresztényeket. Ezt pedig szavak nélkül is megtehetjük.
 3. Ha tiszteletet szeretnénk mutatni a házastársunk iránt, először is kérdezzük meg őket arról, hogy mit jelent nekik a tisztelet? Ha szeretettel és alázattal megkérdezzük házastársunkat, hogyan fejezhetnénk ki iránta legjobban tiszteletünket, azzal hiszem, hogy építjük a házasságunkat.
 4. Tartsuk szem előtt: Nem az a cél, hogy minden vitát megnyerjünk, hanem az, hogy a házastársunkat nyerjük meg Isten számára. Ha már mindent mondtál házastársadnak, amit csak mondhattál, ha „elráncigáltad” a gyülekezetbe, vettél neki Bibliát és más keresztény könyveket, elvitted őt evangelizáló alkalmakra, folyamatosan keresztény énekeket hallgattattál vele, amikor egy hosszabb útra indultatok az autóval, talán éppen te voltál az akadály Isten és házastársad között. Szóval állj végre félre az útból, szeresd a házastársadat és engedd, hogy a többit Isten elvégezze benne.

Tévhitek a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan

A felmérések szerint, minden negyedik család érintett a családon belüli erőszak témáját illetően. Ez azt is jelenti, hogy e családok egy bizonyos százaléka ott ül vasárnaponként valamelyik gyülekezet padsoraiban. Az áldozat, akár a zaklató, bántalmazó mellett.

A családon belüli erőszakról sokat tudnának beszélni a rendőrség alkalmazottai, szociális munkások, lelkigondozók és különböző civil szervezetek, akik ezen a területen végzik tevékenységüket. Magyarországon is működnek már úgynevezett védett anyaotthonok, ahova beköltözhetnek édesanyák gyermekükkel, gyermekeikkel együtt úgy, hogy az agresszív férjük nem szerezhet tudomást a hollétükről. Hogyan viszonyulnak a keresztény egyházfelekezetek ehhez a kérdéshez? Természetesen általánosítani nem lehet és nem is szabad. Vannak egyházak, amelyek például több védett anyaotthont is működtetnek, és szeretetszolgálatukon keresztül igyekeznek mindent megtenni az áldozatok segítése érdekében, más egyházfelekezetek viszont tabuként kezelik ezt a dolgot, mert úgy gondolják, hogy ennek megoldása a rendőrségre, szociális munkásokra, gyámügyesekre tartozik. Mik azok a tévhitek, amelyek azon keresztény közösségekben nyernek teret ahol a problémát alapvetően tabuként kezelik?

Ez csak nem keresztény családokban lehet probléma

Ez azért tévhit, mert a társadalom jelentős százaléka úgynevezett kultúr- keresztény csupán. Bejegyezteti magát a szülei egyházába, talán megtanulja a maga felekezetének bizonyos kegyes szokásait, néha talán még részt is vesz egy istentiszteleten, de alapvetően nem keresztény értékrend szerint él a párkapcsolatot, házasságot, szexualitást és életének más területeit illetően. Éppen ezért érint a probléma egyházfelekezettől függetlenül bizonyos családokat. Rengeteg olyan személy van, aki áldozatául esik a családon belüli erőszak valamilyen formájának, de elbagatellizálja a problémát azért, mert alapvetően szégyelli a dolgot és/vagy önmagát hibáztatja, mert az agresszor elhiteti vele, hogy valójában ő provokálja ki a bántalmazást.

Pedig a probléma nagyon is súlyos, ha arról van szó, hogy az a személy, aki azt fogadta, hogy szeretni és védelmezni fog, rendszeresen fájdalmat okoz neked fizikálisan, mentálisan és lelkileg. A bántalmazó férjek, férfiak, gyakran az egyházi közeget választják, hogy ott gyakorolhassák manipulatív kis játékaikat.

A második tévhit a keresztény közegben: „a férfi a család feje, tehát a feleség engedelmeskedjen neki, vesse alá magát a férje tekintélyének.”

Ki kell mondanunk, hogy nagyon sok lelkipásztor nincs felkészítve arra, hogy miként kezelje a családon belüli erőszak problematikáját egy lelki gondozói beszélgetés során. Így tehetetlenségükből, tudatlanságukból adódóan is ez az egyetlen kézenfekvő tanácsuk. Gyakran idézik az Efézus 5:22-t, 1 Péter 3:1-6-ot, Titusz 2:3-5-öt. Ezek alapján tanácsolják azt a bántalmazott feleségeknek, hogy imádkozzanak férjükért, legyenek csendesek, szelídek és engedelmesek.

Ez a tanács nagyon igaz és helyénvaló, ha egészséges párkapcsolatról, házasságról van szó. A családját bántalmazó férj viszont nem rendelkezik normális, egészséges személyiséggel, a bántalmazás miatt pedig a család, házasság nem tekinthető normális házasságnak. Tehát ezt az alapelvet alkalmazni alapvetően téves. Hiszen azzal, hogy azt tanítjuk az áldozatnak vesse alá magát még jobban a bántalmazója kénye-kedvének, voltaképp csak megerősítjük a bántalmazottat abban, hogy maradnia kell az áldozat szerepben, a bántalmazót pedig abban, hogy folytathatja a bántalmazást.

A harmadik tévhit, a bántalmazott fél tehet az egészről.

Ez voltaképp a második tévhitből fakad, hiszen ezáltal kijelenthető az, hogy a bántalmazott feleség nem jó keresztény, nem jó feleség és ezért bántalmazza a házastársa. Ez a tévhit már az Édenkertből fakad, ahol Ádám nem akarta vállalni a felelősséget saját vétkéért ezért a feleségét kezdte el felelőssé tenni. (Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. 1 Mózes 3:12)

A bántalmazó gyakran ezt a hamis hitet igyekszik erősíteni az áldozatában, borzasztó, ha a környezete is ezt teszi. Soha ne erősítsd ezt a tévhitet egy bántalmazott személyben. Ne mondd neki, hogy nem bántalmazná a házastársa, ha többször bújna ágyba vele, ” ha nem lett volna olyan stresszes a munkája, nem rajtad verte volna le a dolgot” stb.

Egy feleséget a férje a pincébe zárva tartott és a nő félt értesíteni a rendőrséget, de felhívta a legjobb barátnőjét. Tudjátok mit tanácsolt neki ez a barátnő? „ Ha 15 kg-ot leadsz, a férjed is jobban fog szeretni.” Pár hét múlva ezt a feleséget úgy megverte a férje, hogy eltörte az állkapcsát.

Ha fizikailag nem bánt, az nem olyan borzasztó.

Vannak áldozatok, akiket nem vesznek komolyan, hiszen nincs kék-zöld folt a testükön, nincsenek törött csontjaik, de a bántalmazó, aki csúfneveket aggat áldozatára, megszégyeníti rendszeresen házastársát a gyermekei előtt, rendszeresen kritizálja a kinézetét, kontrollálja a pénzügyeit, szexre kényszeríti a házastársát, később brutálisabb dolgokat is tehet.

Elég, ha a bántalmazó bocsánatot kér és megbánást mutat, ezután minden mehet tovább.

Gyakran a bántalmazott feleket meghatják a bántalmazó könnyei, fogadkozásai, és nem veszik tudomásul, hogy a házastársuk mentálisan beteg és kezelésre szorul.

Hogyan segíthetünk az ilyen családokon, áldozatokon?

Hallgassuk meg az áldozatokat őszinte figyelemmel és elfogadással.

Amikor egy nő már annyira kétségbeesett, hogy kész elmondani a lelkigondozójának milyen problémával küszködik, megérdemli azt, hogy őszintén figyeljünk rá, megfelelő kérdéseket tegyünk fel és jegyzeteljünk.

Képezzetek vezetőket a gyülekezetetekben

Hívjatok meg közösségetekbe olyan lelkigondozókat, segítőket, akik a problémában érintett személyekkel foglalkoznak. Ha a gyülekezetben vannak képzett személyek a témát illetően, már ki tudtok dolgozni egy tervet amelyet alkalmazni, tudtok amikor hasonló problémával találkoztok.

Legyen irodalmatok a témában

Fontos lenne, hogy minden gyülekezetben elérhető legyen megfelelő irodalom a témában, létrehozhattok segítő weboldalakat, kihelyezhetitek egy-két védett anyaotthon telefonszámát, elérhetőségét.

Ha lehetőségetek van, biztosítsatok ingyenes jogi tanácsadást a témában

Van a gyülekezeteteknek egy állásfoglalása a témában, melyben kifejezitek, hogy nem toleráljátok a családon belüli erőszak semmilyen formáját a közösségen belül? Van egy jogász, aki alkalomadtán felvilágosítást adhat a bajban levő feleségeknek arról, hogy milyen törvény adta lehetőségeik vannak a helyzet rendezését illetően? A szükséges infókat beszerezve, ezt természetesen más is végezheti, nem kell feltétlenül jogi végzettséggel rendelkeznie a segítő személynek, személyeknek.

Az egyik fő probléma, ami miatt a feleségek nem menekülnek el a bántalmazójuk közeléből anyagi természetű. Van az egyházatoknak, gyülekezeteteknek olyan ingatlanja, amiben alkalomadtán a bajban levő édesanya és gyermekei ideiglenesen menedékre találhatnak albérleti kiadások nélkül?

Van a gyülekezetedben legalább egy képzett személy, aki leülhet az áldozattal és együtt kidolgozhatnak egy cselekvési tervet?

Az ifjúsági pásztor, gyerekeket tanítók fel vannak készítve arra, hogy alkalomadtán érzelmi, lelki támaszt nyújtsanak ilyen családokból érkező fiatalok, gyerekek számára?

Vannak a gyülekezet vezetői olyan bátrak, hogy alkalomadtán szembesítsék a bántalmazó férjet a problémával és ösztönözzék arra, hogy segítséget kérjen és helyreállhasson érzelmileg, mentálisan, lelkileg és meg tanulja kezelni a problémáit, indulatait?

Van-e a gyülekezetben hajlandóság arra, hogy az áldozat feleség és gyermekei rezsi költségeit, lelki segítséggel kapcsolatos költségeit, élelmezéssel kapcsolatos költségeit átvállalja?

Van-e olyan személy a gyülekezetben, akit a múltban szintén bántalmaztak és érzelmi támaszt nyújthat az áldozatnak?

A gyerekeinknek látni kell, hogy a gyülekezet Isten eszköze abban, hogy a jó ügyért harcoljon. Ha ezt látják, bízni fognak a gyülekezet vezetőiben és példaképként fognak tekinteni rájuk. Az eljövendő nemzedéknek látnia kell hogyan működik Krisztus oltalmazó szeretete a gyakorlatban.

Mit tegyek, hogy a házastársam végre megváltozzon?

A statisztikákat nézve, világszerte önfejlesztő könyvek, tanfolyamok sokaságát vásárolják meg az emberek. Ez a tény pedig azt mutatja, hogy a 21. századi ember egyre jobb szeretne lenni, minél többet fejlődni. Mi van azonban, ha nemcsak mi szeretnénk fejlődni, változni, hanem a házastársunkkal kapcsolatosan is vannak ilyen vágyaink? Isten is szeretné, ha az övéi növekednének, pozitív irányba változnának és egyre inkább hasonló lenne életük Istenhez, ami az igazságot és a tisztaságot illeti.

Jézus Krisztus folyamatosan dolgozik azért, hogy az Ő „menyasszonyát” az Egyházat felkészítse a menyegzőre, aminek majd az Ő országa ad helyet.

Nézzük, meg hogyan teszi ezt. „ Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.” ( Zsidókhoz írt levél 13:4-5)

Jézus Krisztus egyik fontos eszköze a menyasszonyának formálását illetően: a megbecsülés. Tekintsd tehát értékesnek a házasságodat és becsüld meg a házastársadat. A házasságod és a házastársad Isten értékes ajándéka a számodra. Mondd el a házastársadnak mennyire fontos és értékes neked. Hogyan? Szavaiddal és tetteiddel egyaránt. Hallottam egy feleségről, akinek a férje munkába indulás előtt valamit meg akart beszélni, a feleség viszont felhívta a férje figyelmét, hogy most kedvenc műsorát nézi, beszéljenek máskor. Délután telefonhívást kapott ez a feleség a hatóságoktól, akik közölték vele, hogy a férje a munkából hazafelé halálos autóbalesetet szenvedett. A megözvegyült feleséget hosszú ideig bántotta, hogy az utolsó beszélgetésük úgy alakult, ahogy alakult. Utólag hibáztatta magát azért, mert egy buta műsort fontosabbnak gondolt a férjével való beszélgetésnél. Ha tudta volna, hogy ez az utolsó beszélgetésük, egész máshogy viszonyult volna a házastársa kéréséhez. Krisztus meghalt értünk a kereszten, meghozta a végső áldozatot, hogy az Ő szeretete valóság legyen számunkra. A legértékesebbet adta oda értünk: az életét. Semmivel sem fejezhette volna ki jobban, hogy megbecsül és értékel minket.

Bízom benne, hogy sosem kerültök olyan helyzetbe, hogy döntenetek kelljen odaadjátok-e az életeteket a házastársatokért vagy sem. Minden nap hozhatunk azonban áldozatot egymásért, hogy kifejezzük megbecsülésünket egymás iránt.

Feladhatjuk az időt, amit a kedvtelésünkre akartunk szánni, hogy helyette időt tölthessünk házastársunkkal.

Hazaérve a munkából dönthetünk úgy, hogy lazítás helyett segítünk a háztartásban, a gyerekekkel kapcsolatos dolgokban.

Ha a házastársunk betegeskedik, feláldozhatjuk személyes kényelmünket azért, hogy ápoljuk őt és gondoskodjunk róla.

Áldozhatunk pénzt arra, hogy ajándékkal lepjük meg házastársunkat vagy közös élményben legyen részünk.

Félretehetjük a saját tervünket, vágyunkat egy időre, hogy segítsünk a házastársunknak elérni a célját.

Vigyázzunk, hogyan beszélünk. Érzi szavainkból, hogy értékeljük, megbecsüljük őt? Legnagyobb bátorítója vagy legnagyobb kritizálója akarunk lenni?

A legjobb módja annak, hogy te, a házastársad, házasságod változzon pozitív irányba, ha követed a Krisztustól kapott példát.

Mondd, hát el a házastársadnak mennyire becsülöd őt és hálás vagy érte. Ha úgy érzed ezt eddig nem tetted, indíthatsz egy őszinte bocsánatkéréssel. Így az egész házasságotok fel fog lendülni.

Miért nem akarjuk a házastársunk érdekeit szem előtt tartani?

A házasság szövetségét Isten hozta létre, de csak akkor tölti be küldetését életünkben, ha megtanuljuk a házastársunk javát, érdekeit szem előtt tartani. Vannak bizonyos szükségleteink, amiket mi magunk nem tudunk betölteni. Ha minden szükségletünket egyedül is be tudnánk tölteni, a házasság valószínűleg értelmét veszítené. Emellett fogadalmat is teszünk, amikor megházasodunk azzal kapcsolatosan, hogy a házastársunkhoz hűek leszünk, vele megelégszünk. Ilyen értelemben is ki vagyunk szolgáltatva házastársunk „jóindulatának”. Hiszen, ha feleségként megértésre van szükséged, a férjedre, aki meghallgat, megért, megölel, bátorít és ő elutasít, akkor nincs más, akihez szaladhatnál, hiszen a házasság kizárólagosságot és hűséget feltételez. Ez viszont akkor is igaz, amikor a férjed szeretne közeledni hozzád szexuálisan. Ha folyamatosan elutasítod őt, a férjed nem mehet máshoz, hogy „kiszolgálja”.

Milyen okai lehetnek annak, hogy ennek ellenére mégsem akarjuk a házastársunk szükségleteit, érdekeit szem előtt tartani?

Természetesen ennek számtalan oka lehet, a cikkünkben viszont olvashatsz néhány olyan okról, amelyeket főbb okokként azonosíthatunk.

Ha ezen okok bármelyike jelen van házasságodban, le kell győznöd őket ha szeretnél egészséges, harmonikus házasságot.

Először is, az önzés.

A házasság szövetsége nem önző embereknek való. Így már mindjárt érthető, hogy miért növekszik a válások száma. Az önzés tette tönkre a legtöbb házasságot a világon. A házasság egy olyan Isten által megalkotott „rendszer”, amely bünteti az önzőséget. Egy olyan házasságban, amelyben mindkét fél önző, arra kárhoztatják a felek önmagukat, hogy a szükségleteik betöltetlenek maradjanak emiatt pedig folyton egymást hibáztatják. Mindegyik házasfél a másik féltől vár önzetlenséget, így pedig minden csak egyre jobban elmérgesedik.

Másodszor a vágy, hogy leuraljuk a házastársunkat.

Férjként és férfiként családunk vezetője vagyok, de nem a családunk zsarnoka. Isten arra hív férjként, hogy Rá figyelve vezessem a családomat, ezt az Istentől kapott tekintélyemet határozottan, ugyanakkor gyengédséggel és szeretettel gyakoroljam. Feleségként Istentől azt a feladatot kaptad, hogy meghatározd a családod érzelmi „hőmérsékletét”, a háttérből támogasd a férjedet, de ez nem azt jelenti, hogy manipulálva őt megpróbálsz felülkerekedni a férjeden.

Fontos megértenünk, hogy egy csapat vagyunk, tehát nem kell versenyeznünk egymással vagy egymás fölé kerekednünk, hiszen értékünket tekintve egyenlők vagyunk, csak a szerepeink különbözőek.

A házastársunk leuralása iránti vágy teljesen tönkreteheti az intimitást a házasságunkban. Ha van hasonló törekvésed, valld be Isten és a házastársad előtt, hogy ez nagyon helytelen és kérd Istent, hogy szabadítson meg ettől. Ezután figyelj rá tudatosan, hogy a múltbeli ezzel kapcsolatos káros szokásaid helyébe tudatosan olyan szokásokat iktass be, amelyek nem a házasságotok ellen, hanem a házasságotokért dolgoznak.

Harmadszor, nem tudatosul, bennünk milyen szükségletei vannak házastársunknak.

Ez megint az önzésből fakadó probléma. A mai világ azt sulykolja belénk, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, önmagunk szükségleteivel, örömével, boldogulásával és nem foglalkozzunk senki mással. Isten viszont éppen az önző embert tartja kicsinek és szánalomra méltónak. A nagyság Isten szemében a következőképpen néz ki: „Az lesz a legnagyobb köztetek, aki szolgál nektek! Aki magát nagyobbnak tartja másoknál, az megaláztatik. Aki viszont megalázkodik Isten előtt, az felemeltetik.”

Ha egy vállalkozást képzelünk el, a legjobb, legsikeresebb alkalmazottak azok, akik leginkább az ügyfeleik érdekeit szolgálják.

A legjobb házasságok azok, ahol mindkét félben tudatosulnak a házastársának szükségletei és hajlandóak is betölteni azokat.

Negyedszer, nem ismerjük Istent és Isten jellemét.

Jézus Krisztus megmosta a tanítványok lábait az utolsó vacsoráján. ( János evangéliuma 13. fejezet)

Feltámadása után, Jézus Krisztus sült halat készített és hívta az éhes tanítványait enni. ( János evangéliuma 21. fejezet)

Ha bárki a világon kivétel lehetett volna a szolgálatot tekintve, az Jézus Krisztus volt. Ő mégis példát adott nekünk az önfeláldozó szeretetet illetően.

Az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében voltaképp arról olvasunk, hogy Isten a házasságot azért hozta létre, hogy megismertesse velünk a saját természetét.

A házasság tehát akkor csodálatos, ha a férj elkötelezett, hogy szolgálja a felesége szükségleteit és javát, a feleség pedig elkötelezett arra, hogy szolgálja a férje szükségleteit, javát. Ez a fajta házasság a Mennyország előszobája.

Szokások, amelyek tönkretehetik a házasságodat!

Az életünkben és a házasságunkat is vannak olyan szokások, amelyeket ha beépítünk az életünkbe, nekünk fognak dolgozni és a házasságunkat építeni, erősíteni fogják. Számtalan ilyen szokás van. Kifejezni rendszeresen a szeretetünket, öleléssel, csókkal, mosollyal, apróbb gesztusok, szívességek, rendszeres minőségi idő stb. stb.

Szót kell azonban ejtenünk azokról a szokásokról, amelyek észrevétlenül „belopakodhatnak” életünkbe és alattomosan rombolhatják házastársunkkal való kapcsolatunkat. Igaz, hogy a jó szokásokat nehezebb beépíteni az életünkbe, de megéri velük együtt élnünk, hiszen azok nekünk dolgoznak, a rossz szokások szinte maguktól beépülhetnek életünkbe, viszont ellenünk dolgoznak.

Íme, néhány rossz szokás, amikre tudatosan oda kell figyelnünk és le kell számolnunk velük, ha szeretnénk, hogy a házasságunk ne a rossz irányba mozduljon el.

 1. Titkok az Internetes tevékenységeddel kapcsolatosan

Az okos telefonok és a közösségi média nagyszerű segítséget nyújtanak a kapcsolattartást illetően, de a házasságunkra veszélyesek is lehetnek.

Van olyan weboldal, amit az utóbbi időben meglátogattál és nem szeretnéd, ha a házastársad megtudná ezt? Van olyan beszélgetés, amit online folytattál valakivel és nem örülnél neki, ha a házastársad tudomására jutna? Két dolgot tehetsz ilyenkor: vagy titkolózni kezdesz, és ezek a titkok közétek fognak állni, vagy eldöntöd, hogy nem mész bele az Interneten olyan dolgokba, amik ha a házastársad tudomására jutnának, fájdalmat okoznának neki. Az aranyszabály a következő: Ne tégy olyat az Interneten, aminek te sem örülnél, ha a házastársad megtenné és titkolná előled.

 • Különcködés

A házasság lényege, hogy egy férfi és egy nő, szabad döntésük alapján egymás szeretete és tisztelete mellett döntenek, ebből kifolyólag pedig életük minden területe összefonódik.  Ketten lesznek egy testté. Amikor tudatosan arra kezdesz koncentrálni, hogy függetlenítsd, elkülönítsd magad házastársadtól a pénzügyeidet, kedvteléseidet, céljaidat és vágyaidat illetően, nagy a kockázata, hogy rövidesen csak egymás mellett fogtok élni és nem egymással egységben, igazi intimitásban.

Minél inkább megosztod az életed a házastársaddal, annál inkább erősebb lesz a házasságod, minél inkább elkülöníted az életed az ő életétől, a házasságotok annál inkább a válás felé fog haladni.

 • A gyerekek érkezésével a házasságot „parkoló pályán” tartani

Vannak párok, akiknek a gyerekek egy plusz motivációt jelentenek arra nézve, hogy foglalkozzanak a házasságukkal, házastársukkal. Hiszen egy jól működő, kiegyensúlyozott házasság és családi légkör a legtöbb, amit megadhatunk gyermekeinknek és a legfontosabb. Olyan házaspárok is vannak, akik a gyerekük születésekor a gyereküket kifogásként használják, hogy megmagyarázzák önmaguknak és másoknak, miért nem foglalkoznak a házastársukkal, házasságukkal?
Te melyik csoportba tartozol? A közösségi médiában annyira könnyű sokszor meglátni az idővonalon, hogy ki melyik csoportba tartozik?

Az anyuka, aki addig a férjével posztolt közös képeket, a férje volt a borítóképe, már csak a gyermekével posztol szinte állandóan képeket. Az anyuka, aki valamikor a férjének mondta, hogy „szerelmem, életem”, már a gyermekével kapcsolatosan használja ugyanazokat a szavakat. Közben pedig panaszkodik, hogy nem érzi nőnek magát.”

Az effajta házasságokban, ha nincs pozitív változás, a gyerekek „kirepülésével”, a házasságnak is végérvényesen vége szokott lenni. Az ismerősök pedig azon szoktak szörnyülködni, hogy a kívülről mintapárnak tűnő házasok éppen a nyugdíjas koruk előtt vagy közvetlen a nyugdíjas éveik elején válnak el.

 • Az életünk „maradékát” osztjuk meg egymással

Van egy Internetes nemzetközi piac, amelyik érdekes stratégiát követ. Amikor beregisztráltunk, nagyon örültünk, hogy nagyon olcsón lehet hozzájutni elfogadható minőségű termékekhez. Ahogy viszont telt az idő, és már törzsvásárlóknak számítottunk, az árak egyre inkább kúsztak felfele és a minőség sem volt mindig kifogástalan.

Szomorú, amikor ugyanez figyelhető meg a házasságban. Az elején igyekszel önmagadból a legjobbat adni. Az időd legjavát, a kedves szavaid legjavát, a türelmed legjavát, és a külsőleg is igyekszel a legszebbnek, legápoltabbnak mutatkozni.

Később viszont döntened kell, hogy mit teszel? Továbbra is odafigyelhetsz arra, hogy a házastársadnak önmagad legjavát add, vagy pedig visszavehetsz és valamit „odadobhatsz” neki abból, ami marad belőled. Talán már nem figyelsz arra, hogy milyen hangnemben beszélsz a házastársaddal. Ilyenkor előfordul, hogy számodra idegenekkel türelmesebb és megértőbb vagy, mint a házastársaddal. Amikor másokkal kell találkoznod, vagy a boltba lemenned akkor kicsinosítod magad, de amikor a házastársaddal, ezt nem tartod fontosnak. Ez azért veszélyes, mert abból a mentalitásból fakad, hogy a házastársad már úgyis megszerezted és történjen bármi, ő a tied fog maradni. Már lehetsz goromba, közömbös, ápolatlan, érzéketlen és önző, szinte bármit megtehetsz vele szemben.

Nem kell a nagy többséggel tartanod, mert akkor ugyanolyan lesz a házasságod, mint a nagy többségé. Légy te a kivétel! Figyelj oda önmagadra és a házastársadra is.

 • Haragtartás és a sérelmek „raktározása”

 Igen, bármelyik házasságban előfordulhat, még a legjobb szándék mellett is, hogy megbántjuk a házastársunkat, fájdalmat okozunk neki. A kérdés viszont az, hogy ilyen esetben mit teszel? Amikor szavaiddal vagy tetteiddel megbántod a házastársadat, igyekszel mihamarabb beismerni azt és bocsánatot kérni tőle? Amikor a házastársad megbánt, kész vagy azonnal irgalmas lenni vele szemben és megbocsátani neki, hogy a keserűség ne uralkodhasson, el a szívedben a bizalom pedig gyorsan megújulhasson közöttetek?

Ne használd a múltbeli sérelmeidet fegyverként a jelen nézeteltéréseiben. Megbocsátás hiányát egyetlen házasság sem élheti túl hosszú távon.

 • Az érzelmeid vezetnek a tudatos elköteleződésed helyett

Az érzelmeink változnak óráról-órára, néha percről-percre, ezért nem alapozhatunk pusztán az érzelmeinkre, amikor fontos döntéseket kell hoznunk. A pillanatnyi érzelmek sok embert vittek már bele a házasságtörésbe, megcsalásba. Meg kell értened, hogy a szeretet, szerelem elsősorban tudatos döntés, elköteleződés és csak másodsorban érzelem.

Ha ezt megérted, az intimitásban magasabb szintre juthatsz házastársaddal, sokkal erősebb lehet a kötődés közöttetek és sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz a házasságod.

 • Döntések, amikből kihagyod a házastársad.

Ezt a felelőtlenséget általában a büszkeségünk miatt követjük el. Talán te is érezted már úgy, hogy jogod van önálló döntéseket hozni és ne mondja meg neked senki, hogy mit tegyél. Még a házastársad sem. A büszkeség a bukás előtt jár. Sok házasság futott már zátonyra a büszkeség miatt. A házasságban összekötötted az életed a házastársad életével, tehát minden döntésed innentől kezdve rá is hatással van. Érted már miért fontos, hogy tisztelettel és szeretettel megbeszélj mindent a házastársaddal?

 • „ Én majd megváltoztatom…”

Ez nem működik. Csak önmagadon tudsz változtatni, a házastársadon nem. Mit tehetsz? Szeresd a házastársad és úgy szeresd őt, mintha már olyan lenne, amilyennek te szeretnéd látni. Ugyanis a feltétel nélküli szeretet az egyetlen erő, amely képes egy embert megváltoztatni. Ha ezt következetesen fogod tenni, előbb te fogsz megváltozni pozitív irányba, majd a házastársad is fel fog nőni ahhoz a megelőlegezett szeretethez, bizalomhoz, amivel megtiszteled őt.

 1. A „b” terv 

A harmonikus házasságokban a válás, mint „b terv” nem létezik. Egyszerűen kiiktatták a lehetőségek közül.

Amikor válással fenyegetőzöl, vagy akár gondolatvilágodban eljátszol a gondolattal, hogy milyen lenne a házastársad nélkül, valaki más oldalán az élet, voltaképp a saját házasságod alapjait ásod alá.

Minden nap találhatsz okot a válásra, a kérdés viszont az, hogy az elköteleződésed komoly-e annyira, hogy túllépj a nehézségeken, nézetkülönbségeken?

Ha e szokások bármelyike jelen van a házasságodban, sosem késő változtatni. Határozd el, hogy a házastársaddal való egységen fogsz dolgozni és nem adsz helyet a széthúzásnak.

Minél több dolgot tudtok egymással megosztani annál szilárdabb lesz a házasságotok.

Miért tolódik ki egyre jobban a házasságkötés időpontja?

Az évtizedek során érdekes változások mentek végbe a házasságkötést illetően. A szüleink, nagyszüleink idejében, egy lány gyakran már 18 évesen megházasodott, egy férfi pedig amint a katonai szolgálatot teljesítette. ( Néha még előtte). Valószínű akkor nem aggódtak az anyagi dolgok miatt, pedig sokkal nehezebb és szegényebb körülmények között éltek. Gyakran egyetlen bőrönddel indultak útnak a friss házasok, de nem bánták, hiszen örömüket lelték abban, hogy az életüket anyagi értelemben is együtt építsék fel. Minden kis eredmény élmény volt. Az első saját edénykészlet, szék, asztal, ágy. ( Merthogy nem minden házaspárnak volt saját ágya a házasságkötés pillanatában).

Tizenéves korom vége felé, húszas éveim elején, a fiatalok általában 20 és 25 éves koruk között házasodtak valamikor. Én 23 éves voltam. Nem akartam várni, hiszen megtaláltam a társamat és csodálatosnak találtam, hogy együtt alapítsunk családot és együtt vívjuk meg az élet nagyobb, kisebb harcait.

Manapság megfigyelhető, hogy a házasság előtt álló párok gyakran összeköltöznek, házasságot pedig valamikor 30 és 40 éves kor között kötnek. Így a gyermekvállalás kérdése is kissé bonyolulttá válik. 40 évesen nehezebb alkalmazkodni, összecsiszolódni egy új család alapításakor, mert már kiforrott szokásaink vannak, gyermeket szülni és az első hónapok kihívásait elviselni is kissé viszontagságosabb.

Valamilyen oknál fogva a mai generáció fél a házasságkötéstől, az anyagi egzisztencia megteremtése pedig sok esetben jó kifogás a házasság odázásához.

Miért ez a félelem? Az egyedülállók nagy része elvált szülők gyermeke. Látták a szüleik szenvedését, gyötrődését, ezért a házasságra csak egy rideg intézményként tekintenek. Éppen emiatt félnek tőle.

Legtöbbünk sajnos ismer olyan családot, akik elváltak. A statisztikák szerint, minden második házasság válással végződik. Most képzeljük el ugyanezt a statisztikát az utasszállító repülőgépekre vetítve. Mi lenne, ha minden második utasszállító érne csak célba, a többi pedig lezuhanna?

Mi lenne, ha a híradó tele lenne repülőgép katasztrófákról szóló hírekkel, utasok halálával és borzasztó sérülésével?

Mi lenne, ha mindannyiunknak lenne egy ismerőse, aki repülőgép szerencsétlenségben hunyt el? Valószínű soha az életben nem mernénk felszállni egy utasszállító repülőgépre.

Mindegy milyen csodálatosnak ígérkezne az utazás, a célállomás, nem mernénk repülőre szállni a lezuhanás veszélye miatt.

Ez a helyzet a ma élő fiatalokkal. Írhatok akármennyit arról, hogy milyen csodálatos a házasság, ha a házassággal kapcsolatos katasztrófák ott vannak az orruk előtt.  Nem csoda, hogy a saját esélyeiket borúsan ítélik meg.

Ez azért szomorú, mert Isten a házasság szövetségét nem azért hozta létre, hogy válás legyen a vége, hanem azért, hogy az Ő alapelveit követve csodálatos legyen a férfi és a nő számára is.

A házassági problémák megoldásához ezeknek az alapelveknek a tiszteletben tartása vezet.

 „ Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.” Mózes első könyve 2. fejezet 24-25. vers

Ezeket az alapelveket Isten közvetlenül a nő megteremtése után, a házasság szövetségének létrehozása után adta nekünk.

 1. Elhagyni (A férfi elhagyja apját és anyját). 

A férfi és nő közötti különleges elköteleződés fontosabbá válik, mint bármelyik másik földi kapcsolat. A házasság előtt a legfontosabb kapcsolat általában a szüleinkkel való kapcsolatunk.

Ez viszont a házassággal megváltozik. Isten úgy hozta létre a házasságot, hogy a házastársunkkal való kapcsolatunknál csak az Istennel való kapcsolatunk lehet fontosabb.

Ha bármilyen más emberi kapcsolatot a házastársunkkal való kapcsolatunk elé helyezünk, a házasságunk csődöt fog mondani. A Biblia a férfit említi, de ez természetesen a nő esetében is ugyanolyan fontos.

 • Ragaszkodni (Ragaszkodik feleségéhez)

Párok gyakran panaszkodnak amiatt, hogy az érzéseik egymás iránt kihűltek és ezért gondolkodnak a váláson.

Az érzések viszont azért hűlnek ki, mert abbahagyjuk a házasságunk tudatos építését. Azt gondoljuk, hogy az elején tapasztalt rózsaszín köd automatikusan örökké fog tartani. Nagy tévedés! Egy harmonikus házasság nem nyugodhat csupán az érzések alapján. Elkötelezettséget feltételez, az elkötelezettség pedig munkát, cselekedeteket. Minden egyes napon, férj és feleség cselekedetek segítségével kell, kifejezze egymás iránti ragaszkodását.

 • Eggyé válás (és lesznek ketten egy testté)

Ez elsősorban a szexuális egyesülést jelenti, de nyilvánvalóan a hálószobán kívüli egység ugyanolyan fontos, mint szexuális értelemben eggyé válni és egységben maradni.

Ehhez szükséges a bizalom és az intimitás. A bizalmat és az intimitást pedig építeni kell naponként.

Ha tiszteletben tartjuk ezt az alapelvet, a házasságunk kivirágzik, ha nem, károkat szenved. Az egység azt jelenti, hogy mindent megosztunk egymással: a testünket, a pénzügyeinket, terveinket stb. Amint titkolózni kezdünk és elkezdünk „külön utakon” járni, vétkezünk a házasságunk és a házastársunk ellen.

 • A hűség elve (Még mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyellték magukat.)

A bűneset előtt, Ádám és Éva teljesen mezítelenek, leplezetlenek voltak egymás előtt. Ez fizikai mezítelenségre utal, de mivel nem vétkeztek, nem volt szégyellni, titkolnivalójuk mentális, érzelmi és lelki értelemben sem.

Teljesen megosztották önmagukat házastársukkal. Ez az ideális házasság mintája. Ezt sajnos a bűn tönkretette, Isten pedig mesterséges módon gondoskodott arról, hogy az ember eltakarhassa magát és megbirkózzon a szégyennel.

Ez történik a mai házasságokban. Annyi formát ölthet ez a „rejtőzködés”. Önzés, meg nem bocsátás, pornográfiával kapcsolatos függőség. Az intimitás csak titkok nélkül virágozhat. Titkok pedig csak abban a házasságban nincsenek, ahol a házasfelek tisztán és hűségesen élnek egymással szemben. Ezeket az alapelveket tiszteletben tartva is lesznek nehézségek a házasságotokban, de együtt győzni fogtok ezek felett.

Hiszek a házasságban. 100 százalék esélyed van a sikeres házasságra, ha az Istentől kapott alapelveket figyelembe veszed és alkalmazod.

Milyen a házasságod?

Legalább félévente egyszer nagyon jó megállni és újragondolni azt, hogy hova tart a házasságod. Jó ezt tenni a házastársaddal együtt is, de fontos, hogy egyedül is gondolkozz erről. Ehhez adunk egy kis segítséget cikkünkben.

A házasságod talán jelenleg az elhidegült házasságnak megfelelő vonásokkal bír. Hátat fordítottatok egymásnak. Talán ez azt jelenti, hogy mindketten önállóan végzitek a feladataitokat, élitek az életeteket, egymással vagytok, de nem adtok semmiféle betekintést egymásnak az érzelmi világotokba, mélyebb gondolataitokba, vágyaitokba, félelmeitekbe.

Talán közömbösek vagytok egymás számára, de az is lehet, hogy egymásra ellenségként tekintetek a felgyülemlett sérelmek és a megoldatlan konfliktusok miatt. Ilyen helyzetben sajnos érzelmileg távolodtok egymástól és sürgősen tennetek kell valamit, hogy a házasságotok újra a helyes irányba tarthasson.

Igen! Élhetsz úgy a házastársaddal egy ágyban aludva, alkalmanként szexuális életet élve, hogy lélekben hátat fordítottál neki és a házasságodnak is. Ilyenkor rendkívül sebezhető vagy az ellenkező nemmel szemben. Óvakodj attól, hogy ellenkező nemű személlyel folytass bensőséges eszmecserét, mert villámgyorsan belekerülhetsz egy negatív és ártalmas érzelmi spirálba. ( Belehabarodás)

Másodszor, a házasságod válhat kiüresedetté. Mik a kiüresedett házasság jellemzői?

Látszólag nagyon jól tudsz együttműködni, együtt dolgozni a házastársaddal, ha háztartásról, gyerekekről, gyülekezeti vagy munkahelyi projektről van szó.

Minden úgy tűnik, hogy a legnagyobb rendben van, amíg valamit együtt tevékenykedtek. Ezért is jellemző az ilyen házasságokra, hogy mindkét fél igyekszik nagyon elfoglaltnak lenni és maradni. Ez pedig azt jelenti az esetükben, hogy együtt tevékenykednek, ha csak tehetik.

Olyan ez, mint amikor egy motor nélküli autót letolunk egy dombon kiengedett kézifékkel. Ameddig tart a lendület úgy tűnhet, hogy minden rendben van. A probléma ott van, amikor a motor nélküli autó leér a dombon.

Így van ez a kiüresedett házasságokkal is. Amikor nincs elfoglaltság, amikor egymás mellett lenni kellene csupán és nem tenni, kiderül, hogy sem a barátság, sem az intimitás nem elég mély a házasfelek között.

Ez gyakran akkor jelentkezik drasztikusan, amikor a gyerekek „kirepülnek” a családi fészekből. Ekkor a kiüresedett házasság elkezd rohamosan hanyatlani, mert a felek már nem tudnak olyan elfoglaltak maradni, hogy ne vegyék észre a valóságot. Lehet tenni a kiüresedett házasság megmentéséért? Ó igen! Újra meg lehet tölteni tartalommal, élettel. Ehhez viszont elkötelezett munkára és egy lelkigondozó segítségére is szükség lehet.

Harmadszor, a házasságodat vizsgálva rájöhetsz, hogy a házasságod a harmonikus házasság jellemvonásait hordozza.

A harmonikus házasság nem jön létre magától. Tudatosság, elkötelezettség, folyamatosság szükséges hozzá. Ez az a házasság ahol a felek tudnak együtt dolgozni, de rendszeresen időt töltenek azzal, hogy megosszák egymással gondolataikat, érzéseiket, tehát a barátságot erősítsék egymás között, mélyül a kommunikáció a felek között és mélyül az intimitás.

Ehhez kell a tudatosság, hogy minden nap előtérbe helyezd a házastársadat és tudatosan dönts amellett, hogy szeretetedet ki fogod fejezni felé konkrét tettekkel.

Ha feleségként szeretnéd mélyíteni a barátságot és intimitást férjeddel, vegyél részt olyan dolgokban, amiket ő szeret tenni. Ülj le mellé, amikor meccset néz, légy érdeklődő és tegyél fel kérdéseket azzal kapcsolatosan, amiket szeret. Nem azért, mert feltétlenül a foci érdekel, hanem azért, mert a házastársad fontos neked és ezt ki akarod fejezni.

Ha férjként szeretnéd mélyíteni a feleségeddel az intimitást, akkor figyelj az érzelmi igényeire. Beszélgess vele mély dolgokról. Beszélj a gondolataidról, érzéseidről, érdeklődj a felől, hogy ő hogy van, mit érez.

Legalább 3 dolgot mondj el a feleségednek a veled történt napi eseményekből és nagyon fontos, hogy azt is elmondd ezek az események milyen érzést váltottak ki belőled. Az elején talán nehéz lesz, de gyakorlással menni fog.

Tedd félre a mobil telefonod és tartsd, a szemkontaktust a feleségeddel miközben kiönti neked a szívét.

Minimális tanácsokat osztogass a feleségednek, viszont figyelj oda arra, hogy együtt érezz vele, vigasztald őt, bátorítsd őt. Ez nekünk férfiaknak nehéz, hiszen problémákban és azok megoldásában gondolkodunk, de ha van bennünk hajlandóság, elsajátíthatjuk azokat a készségeket amikkel közel tarthatjuk magunkhoz nemcsak a feleségünket, hanem a feleségünk szívét is.

Ha úgy érzed inkább szobatársakká váltatok házastársaddal, vagy ami még rosszabb, ellenségek lettetek, itt az ideje cselekedni.

Ha elkötelezetten dolgoztok, nem fogjátok megbánni. J